ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ

16 ก.ย. 65 693
 
     ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาเศรษศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับเหรียญเงิน ชื่อโครงการ สื่อสร้างสรรค์ “คืน คง เพิ่ม” ปูสู่ทะเล ประกอบด้วย
     - นางสาวสุดารัตน์ ดำสงค์
     - นางสาวกันต์กนิษฐ์ โทวัญจะ
     - นางสาวนริศรา จันทร์เมือง