นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

21 พ.ย. 65 1623

        รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต” คว้าเหรียญทอง ในการเข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

        ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต” เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองจาก วช. โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งวช.มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าและคุณค่า จากทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นประโยชน์กับประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีในการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่นและการยอมรับในผลงานคุณภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยในมาตรฐานสากล

        สำหรับ SIIF 2022 เป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ่และสำคัญมากในเอเชีย ซึ่งในแต่ละปีมีผลงานประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอและประกวดร่วม 1,000 ผลงาน ซึ่งประเทศไทย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ Korea Invention Promotion Association (KIPA) ด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจาก KIPA ในการพิจารณาคัดเลือกและนำคณะนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย โชว์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 70 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2022) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ขอขอบคุณข้อมูล ภาพ : กนกพร/วช.  ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา