นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2565

11 ม.ค. 66 658

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรัญญา ยอดศรี นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ที่ได้เข้ารับพระราชทานทุนเรียนดี “มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์” ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ วังศุโขทัย 
ซึ่งได้รับคัดเลือกจากนิสิตที่มีความโดดเด่นทางด้านทัศนศิลป์ มีเพียง 1 ใน 10 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ