ทีมนิสิต ม.ทักษิณ คว้าทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ในการประกวด REGIONAL PITCHING STARTUP THAILAND League 2023

ทีมนิสิต ม.ทักษิณ คว้าทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ในการประกวด REGIONAL PITCHING STARTUP THAILAND League 2023

16 พ.ค. 66 660

     ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ 25,000 บาท จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Thursday นิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
และทีม Power of gear นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมการประกวดแข่งขัน REGIONAL PITCHING STARTUP THAILAND League 2023 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าร่วมเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป 


.ทีม Thursday // คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Platform Saknoi (บริการส่ง ซักด่วน)
สมาชิกทีม :
นายนรวิชญ์ เนื่องแก้ว
นายกฤษฎา ทองจับ
นายมูฮัมหมัด อับกลเล๊าะ
นายมกรานนท์ บากา
 


ทีม Power of gear // คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
สมาชิกทีม :
นางสาวกัลยารัตน์  วงศ์ตั้นหิ้น
นางสาวอทิตยา แก้วสมหนู
นายอาพีกี หะยีเจ๊ะเล๊าะ


T-SEDA ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ