ชุดตรวจวัดกัญชา ผลงานนักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ชุดตรวจวัดกัญชา ผลงานนักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

10 ต.ค. 66 339

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ผลงานวิจัยเรื่อง "ชุดตรวจวัดกัญชา" (Kanja Test)

โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค (คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ)
     ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ (คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ)
และ ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ (ม.ราชภัฏภูเก็ต)