นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ม.ทักษิณ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ณ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ม.ทักษิณ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ณ ประเทศญี่ปุ่น

16 ต.ค. 66 300

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนนท์ ชูฟอง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาส ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 เยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ภายใต้หัวข้อ “Thai-Japan Tourism Exchange for University Students”

ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย