การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ พ.ศ. 2567

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ พ.ศ. 2567

24 ต.ค. 66 1638