นักเรียน รร.สาธิต มทษ. ฝ่ายมัธยม คว้ารางวัล Gold Medal for the Best Presentation ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ New Approaches in Education and Social Sciences

นักเรียน รร.สาธิต มทษ. ฝ่ายมัธยม คว้ารางวัล Gold Medal for the Best Presentation ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ New Approaches in Education and Social Sciences

15 พ.ย. 66 199

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Myongji University Korea และ Sentral College Penang และ Tunku Abdul Rahman University of Management & Technology Malaysia จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ New Approaches in Education and. Social Sciences โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัล Gold Medal  for the Best Presentation จำนวน 2 โครงงาน ดังนี้

1. ผลงาน Automatic pills dispenser machine for the elderly patients (APDM)
สมาชิกในทีม
นายภาณุพงศ์     จันทร์ลาม ม.6/1
นางสาววณิชชา หนูช่วย ม.6/1
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2. ผลงาน Li - ion Battery Separator from water Lilly
สมาชิกในทีม
นายเทพณรินทร์ บัวเพชร์ ม.4/1
นางสาวปัณฎา วีระประเสริฐสกุล ม.4/1
นางสาวสปันนา ภู่เจริญลาภธาดากุล ม.4/1
ที่ปรึกษา : อาจารย์ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง