นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ฝ่ายชาย) ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ฝ่ายชาย) ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

24 พ.ย. 66 192

ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิภาณ นวลแก้ว นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ฝ่ายชาย) ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี