นิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดขับร้องเพลงเส้นทางสู่ฝัน รางวัลนาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1

นิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดขับร้องเพลงเส้นทางสู่ฝัน รางวัลนาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1

30 พ.ย. 66 140

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรางคณา สุดสิ้น นิสิตชั้นปีที่ 3 เครื่องมือเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดขับร้องเพลงเส้นทางสู่ฝัน “รางวัลนาทวีเมืองมีเสน่ห์" ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับกองทุนนาทวีเมืองมีเสน่ห์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา