ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา คงกะโชติ ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา คงกะโชติ ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา

8 ก.พ. 67 153
ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา คงกะโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีอาจารย์ปรัชญา บุญมาสูงทรง เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม