จตุพล จันทร์มล นิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคใต้

จตุพล จันทร์มล นิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคใต้

21 ก.พ. 67 166

ฝ่ายกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล จันทร์มล รหัสนิสิต 631011261 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคใต้