ประกาศ ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (Official Sub-Logo Signature) ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

ประกาศ ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (Official Sub-Logo Signature) ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

24 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 161

 รายละเอียดประกาศ.pdf