ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานหรือเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ NICoHSS2023

18 พ.ย. 65 - 18 ก.พ. 66 845

     ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานหรือเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ NICoHSS2023 ตาม link Link for Registration and abstract submission on NICoHSS2023: https://cutt.ly/6thnicohss2023