ขอเชิญร่วมงาน TSU Rebrand Grand Opening

23 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 397

     ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงาน TSU Rebrand Grand Opening ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ รับชม Live สด ผ่านเพจ We TSU

โดยมีกำหนดการกิจกรรม ดังนี้ 

เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา 09.30 – 10.00 น. กิจกรรม Check & Share TSU Rebrand

เวลา 10.00 – 10.30 น. Rebranding Talk โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เวลา 10.30 – 11.30 น. TSU Rebrand Grand Opening

เวลา 11.30 – 12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม