ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ

24 ก.พ. 65 585
     นายนฤดล วรรณทอง วิชาเอกศิลปะไทย ชื่อผลงาน Hell dog (หมานรก ขุมที่3) ขนาดภาพ 120×120 ซม. เทคนิค ถ่านไม้ แนวคิดของผลงาน กาเมสุมิจฉาจาร ผู้ใดประพฤติผิดในกาม ประเวณีในลูกเมียเขา ปัญญามืดบอด หลงผิดมัวเมา บ้าในกาม หลงในกาม เจตนาทำรับโทษหนัก ความชั่วที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ ส่งผลให้เมื่อสิ้นชีวิตไป จะต้องตกนรกอบายภูม และต้องได้รับผลกรรมที่ก่อเอาไว้อย่างสะสม
     นายจิรัญชัย นิลธนะพันธุ์ วิชาเอกจิตรกรรม ชื่อผลงาน ความรักของมนุษย์และสัตว์ เทคนิค Oil on canvas ขนาด160x125 ซม. โดยนิสิตทั้ง 2 คน ที่ได้ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร