สองมหาวิทยาลัยจับมือเทศบาลตำบลเขารูปช้าง ร่วมหารือเปิดพื้นที่สาธารณะ

สองมหาวิทยาลัยจับมือเทศบาลตำบลเขารูปช้าง ร่วมหารือเปิดพื้นที่สาธารณะ

1 ก.ค. 65 501
 
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ และ อาจาร์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมหารือกับ นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนนโยบายการสร้างพื้นที่สาธารณะ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเทศบาลเขารูปช้าง ให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม การออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นด้วยดี และหวังว่าในเร็วๆ นี้จะมีพืื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นในอนาคต