มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานวิ่ง TSU RUNNING CHALLENGE  55 th Anniversary of TSU เฉลิมฉลองสถาปนา 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานวิ่ง TSU RUNNING CHALLENGE 55 th Anniversary of TSU เฉลิมฉลองสถาปนา 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

26 พ.ย. 66 290

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 องค์การนำสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมจัดงาน TSU RUNNING CHALLENGE 55 th Anniversary of TSU วิ่งสถาปนา 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 การสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน

     สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน

     ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 1,500 คน โดยมีหน่วยงานสนับสนุน อาทิ บ.หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บ.โตโยต้า ธนาคารออมสิน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งทุกท่านที่ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้