คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมกับ Taipei Internatinal University of the Arts สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมกับ Taipei Internatinal University of the Arts สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

28 พ.ย. 66 238

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านดนตรี ศิลปะ ศิลปะการแสดง และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม กับ Taipei Internatinal University of the Arts สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร ประธานหลักสูตรศิลปะการออกแบบ เข้าพบ Taipei Internatinal University of the Arts สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ผศ.ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี ผู้เชี่ยวชาญจาก National Cherngchi University และคุณชนาธิป ทองแก้ว หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

     สำหรับการหารือมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านดนตรี ศิลปะ ศิลปะการแสดง และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม รวมถึงได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ สถานที่การจัดการเรียนการสอนและสถานที่จัดแสดงผลงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมี Dr. Yatin Lin, Dean of Office of International Affairs และทีมผู้บริหารจากคณะต่างๆให้การต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์