ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า ม.ทักษิณ ได้แชมป์เปตองหญิงเดี่ยว กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า ม.ทักษิณ ได้แชมป์เปตองหญิงเดี่ยว กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4

8 ก.พ. 65 344
    นางสาวหดวงกลม จันทร์สงค์ (ผู้พิการทางการได้ยิน) ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาแพทย์แผนไทย ตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แชมป์เปตองหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 “ระนองเกมส์” และได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ