ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจาฏพัจน์  ปุยเจริญ นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจาฏพัจน์ ปุยเจริญ นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

25 ก.พ. 65 343
 
     นางสาวจาฏพัจน์ ปุยเจริญ นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art #ชื่อผลงาน ชีวิตบนเรือหมายเลข5 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร