กิจกรรม RSP INNOVATION DAY 2022

กิจกรรม RSP INNOVATION DAY 2022

25 มี.ค. 65 111
     "RSP INNOVATION DAY 2022" รวมสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ ชูผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ รวมพลังขับเคลื่อน BCG Economy Modelทั้งนี้ผู้ประกอบการ และนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการกับสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้รับรางวัล RSP Innovation Award 2021 ดังนี้รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม:คุณสุขศิริ ฤทธิเดช กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเคยนิคะรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรม/กระบวนการเชิงพานิชย์:ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม นักวิจัยอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
     เวทีโชว์สุดยอดนวัตกรรมจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในวันที่ 22–23มีนาคม 2565ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1โซน B เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "RSP Innovation Day 2022” พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงาน RSP Innovation Award 2021ระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     ในการนี้ คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานการจัดงาน RSP Innovation Day 2022 ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ บรรยายพิเศษหัวข้อ "ปิดการขายขั้นเทพ ด้วยคอนเทนต์ขาย" Tall by อ.กฤษฎา โรจน์โสภณดิษฐ์ (วันที่ 22มีนาคม 2565) สุดปัง บรรยายพิเศษหัวข้อ "สร้างตัวให้ดัง สร้างตังค์จาก TikTok" Tall by น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม) (วันที่ 23มีนาคม 2565)  ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อํานวยการสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และนางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RSP Innovation Day 2022
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ#ICEI #iceitsu #TSU