สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล "คนเลี้ยงม้า"

29 เม.ย. 65 86
 
     "คนเลี้ยงม้า" รางวัลสำหรับหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการในการพัฒนา สร้างการเติบโต และเข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ" โดยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล “คนเลี้ยงม้า” ในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ” สู่การยกระดับความสามารถในการสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation – Based Enterprise : IBE) ในพื้นที่ภูมิภาค ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานโดยสำนักวิชานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์แบรนด์เคยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการดังกล่าว ในชื่อรายการ “นิลมังกร เดอะ เรียลลิตี้” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หมายเลข 35 ซึ่งมีผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนการพัฒนาของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขัน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ และบริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
#ICEI #ICEITSU #NIA #ม้านิลมังกร #คนเลี้ยงม้า