เบิกฤกษ์ทีมบริหารชุดใหม่ลงพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมคณะและหน่วยงานอย่างอบอุ่น

เบิกฤกษ์ทีมบริหารชุดใหม่ลงพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมคณะและหน่วยงานอย่างอบอุ่น

21 พ.ค. 65 159
     วานนี้ (20 พ.ค.2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง เพื่อความเป็นสิริมงคล  
     เวลาต่อมาได้เข้าห้องทำงานและเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดีและทีมบริหารในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ภายหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พื้นที่วิทยาเขตพัทลุง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
     โดยมีผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง การแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ แนวทางและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารชุดใหม่ ตลอดจนแผนและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศด้านนวัตกรรมสังคม ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น