ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร สพม.พัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร สพม.พัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

24 มิ.ย. 65 147
 
     วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง และรองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ในโอกาสที่มาใช้พื้นที่สำหรับประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพัทลุง รวม 60 คน และในภาคบ่ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมสัมผัสกับทัศนียภาพภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง