ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 ก.ค. 65 656
 
     ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร สุขพัฒน์ นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ(ออนไลน์) 2022 ในวาระครบรอบ 79 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร