ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11 ก.ค. 65 715
 
     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับทุนภายใต้โครงการ BSBI ชื่อทุน Indonesia Art and Culture Scholarship ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านการกิน ด้านภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน และศิลปะการแสดง ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 1. นายเอกสิทธิ์ ทิพย์ภักดี 2. นางสาวปัณพร แก้วบุปพา และ 3. นายธนภัทร เยี่ยมศักดิ์