โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

24 ก.ค. 65 446045
 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567) นางสาวพัชรากร ช่วยนุ้ย ม.4/1 ประเทศสหรัฐอเมริกา นายนพธรรม ทองดี ม.4/2 ประเทศฮังการี และนางสาวประกายทิพย์ กิจวิจิตร ม.5/3 ประเทศแคนาดา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  satit.tsu.ac.th/index.php