งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันภาษา ม.หาดใหญ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันภาษา ม.หาดใหญ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 พ.ย. 65 519

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 6 คน ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ด้านการจัดแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และแบบทดสอบที่ใช้ ในการวัดผลสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป (TSU-TEP) ภายใน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการ “การวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของบุคลากร และการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา” ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วยเล็งเห็นว่าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 18326 อาคาร 18 วศ มศว มทษ ตึก 18 ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา