คณะครูและนักเรียน รร.เทศบาล2 (คลองจิหลาด) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะครูและนักเรียน รร.เทศบาล2 (คลองจิหลาด) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

1 ธ.ค. 65 661

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนจากคณะต่างๆ ในพื้นที่วิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมแนะนำหลักสูตร ภายหลังเสร็จสิ้นการแนะนำหลักสูตร ผู้แทนจากกลุ่มองค์การนิสิต และสภานิสิต แนะนำหน่วยงานและร่วมกิจกรรมสันทนาการ นำชมคณะต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และนำเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยจัดแสดงในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566