ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

1 ธ.ค. 65 564

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ อาคารเรียนรวม วสก.4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี อาจารย์ ดร.วัลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ โดยภาคบ่ายได้ลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเพื่อเรียนรู้และรับชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์