มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

6 ธ.ค. 65 489

     วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ในโอกาสนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

     เจ็ดสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์

ไทยทั้งชาติ ปราศทุกข์ สบสุขศานติ์

เย็นศิระ เพราะพระ บริบาล

จักรีแก้ว รัชกาล องค์นวมินทร์

แม้ดาวลับ กลับคืน สู่ผืนฟ้า

แสงศรัทธา ส่องอยู่ ไม่รู้สิ้น

เพลงพ่อพร้อม กล่อมกมล ชนชื่นชิน

ผืนแผ่นดิน ภูมิพลัง ยั่งยืนยง

ดวงดาวอยู่ คู่ฟ้า ทุกคราค่ำ

ใจจดจำ ราชกิจ สฤษฏ์ประสงค์

ลูกพออยู่ พอกิน ถิ่นดำรง

พระยังคง สถิตอยู่ คู่ฟ้าไทย

สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์

     ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ