สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

6 ธ.ค. 65 258

     วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานมเหสักข์ และบริเวณศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 300 คน