ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (เขตภาคใต้)

ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (เขตภาคใต้)

6 ธ.ค. 65 700

     วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (เขตภาคใต้) พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทุกท่าน ในโอกาสนี้ ท่านประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึก ให้กับผู้บริหารและผู้แทนของทุกสถานศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกับร่วมถ่ายภาพ เพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อม รับชมการแสดงในพิธีเปิด การแสดงมโนราห์ โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.