นักวิจัย ม.ทักษิณ เปิดตลาดต่อยอดผลิตภัณฑ์งานวิจัยสู่ตลาดโลก

นักวิจัย ม.ทักษิณ เปิดตลาดต่อยอดผลิตภัณฑ์งานวิจัยสู่ตลาดโลก

13 ธ.ค. 65 216

     ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณในโครงการ ยกระดับรายได้คนจน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงด้วยโมเดล “อำเภอกระจูดแก้จน” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับทุนวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ปีที่ 2 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้มาเปิดตลาดผลิตภัณฑ์กระจูดให้กับวิสาหกิจชุมชนเลน้อยคราฟ ในงาน Thai Festival ณ Umm Al Emarat Park กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่นี่อย่างมาก สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หมด และมีการเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์กระจูดต่อไป

ขอบคุณภาพและข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ