ม.ทักษิณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ม.ทักษิณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

20 ธ.ค. 65 298

20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดพัทลุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ “อว.ส่วนหน้า” จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมถวายความเคารพ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคําถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ บริเวณชั้น 1 ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ร่วมลงนามถวายพระพร : https://wellwishes.royaloffice.th