เปิดแล้ว ร้านสะดวกซัก SPEEDY Wash & Dry สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เปิดแล้ว ร้านสะดวกซัก SPEEDY Wash & Dry สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

18 ม.ค. 66 958

วันนี้ (18 มกราคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสะดวกซัก SPEEDY Wash & Dry พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งร้านสะดวกซัก SPEEDY Wash & Dry จะเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก ณ บริเวณใต้อาคารหอพักปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง