กิจกรรม My Life My Goal สร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายในชีวิต ให้นิสิต ม.ทักษิณ

กิจกรรม My Life My Goal สร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายในชีวิต ให้นิสิต ม.ทักษิณ

18 ม.ค. 66 587

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ My Life My Goal เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้กับนิสิต ในประเด็นเศรษฐกิจละมุน ตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

     ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ คนรุ่นใหม่ที่กำลังออกทำงานจริงในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง หรือเป็นสะพานเชื่อมโยงในแต่ละรุ่น ให้เข้าใจโครงสร้างของสังคม นำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน รวมถึงนิสิตสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได้ดีขึ้น ป้องกันความเสี่ยง และสามารถเข้าใจวิธีจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด โดยมีวิทยากร คือ

     1. คุณวรนัยน์ วาณิชกะ / โก้ (อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GQ Thailand)

     2. คุณธนากร บุญสนิท นายกสโมสรโรตารีพัทลุง ภาค 3330

     3. คุณจูรี นุ่มแก้ว (ดาว Tik Tok และอดีตผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์)

     4. คุณอีฟ วิเวียน จุลมนต์ (ผู้ริเริ่มโครงการ My life My goal)

     โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ My Life My Goal ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมจำนวน 862 คน นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอม จำนวน 200 คน และบุคลากร จำนวน 100 คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง