ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้แทนคณะแพทย์แผนจีน Beijing University of Traditional Chinese Medicine

ม.ทักษิณ ต้อนรับผู้แทนคณะแพทย์แผนจีน Beijing University of Traditional Chinese Medicine

30 มี.ค. 66 542

มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนแพทย์แผนจีน Beijing University of Traditional Chinese Medicine พร้อมร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ภายใต้โครงการ One belt one road

     วันนี้ (30 มีนาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Henri Zhang,Director of Internation Affair of Northern Thailand and Board of Director of Sain Helier-Brelade International School. Dr.Pimonmas Wollmann, Board of Director of The british  International School of Northern Thailand และคณะผู้แทนแพทย์แผนจีน Beijing University of Traditional Chinese Medicine
     เพื่อหารือการดำเนินโครงการ One belt one road ร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อีกทั้ง นำเยี่ยมชม สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (สสช.) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย และทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง