ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

24 พ.ค. 66 390

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปเยือน Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ SIT โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Jun Yamada, SIT President และ Prof. Akito Takasaki, SIT Vice President และคณะผู้บริหารจาก SIT

นอกจากนี้มีการเจรจากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Shibaura Institute of Technology (SIT) อยู่ภายใต้เครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศ Brazil, Ireland, Austria, Germany, UK, Australia, Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia Bahrain, Zimbabwe India และประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันวิจัยและพัฒนา