ม.ทักษิณ ยกทัพสินค้านวัตกรรม BCG พัทลุง อวดโฉมจำหน่ายในงาน Thai Festival Tokyo 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ม.ทักษิณ ยกทัพสินค้านวัตกรรม BCG พัทลุง อวดโฉมจำหน่ายในงาน Thai Festival Tokyo 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

24 พ.ค. 66 395

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก BCG ของจังหวัดพัทลุงภายใต้การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในงาน Thai Festival Tokyo 2023 ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2023 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ชิบูยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในหมุดหมายที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (The University of Glocalization) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     สำหรับการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมสนับสนุน ในการผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และธุรกิจนวัตกรรม เพื่อเป็นการสื่อสารสาธารณะสร้างช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ TSU X SRINAKA MODEL ผลิตภัณฑ์จากศรีนาคาโมเดล ที่มีจุดเด่นในการนำผ้ามาย้อมสีโดยใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ขมิ้น กล้วย ขนุน เป็นต้น อีกทั้งได้รับการออกแบบลวดลายซึ่งมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่ตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณและชาวบ้านในท้องถิ่น นอกจากนี้ภายในบูธยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน จ.พัทลุง เช่น ผลิตภัณฑ์จากเลน้อยคราฟท์ และผลิตภัณฑ์จาก "โนราห์" ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจากสถาบันวิจัยและพัฒนา