คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ ต่อยอดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงสู่แบรนด์เครื่องสำอางมีมูลค่าสูง

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ ต่อยอดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงสู่แบรนด์เครื่องสำอางมีมูลค่าสูง

23 พ.ย. 66 154

     คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยอาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ "แหลงข่าวชาวใต้" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 จังหวัดสงขลา ในการพัฒนาข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงต่อยอดสู่แบรนด์เครื่องสำอางมีมูลค่าสูง” ภายใต้แบรนด์ ABI HASU อาบิ ฮะซึ

     

     ผลงานวิจัยผ่านนวัตกรรมของ อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้นำข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์แรกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เมื่อปี 2549 เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงดีต่อสุขภาพนำมาสกัดต่อยอดเป็นเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์สารสกัดข้าวสังข์หยด ,เซรั่มข้าวสังข์หยด ,ครีมอาบน้ำ-โฟมล้างหน้าข้าวสังข์หยด ,โทนเนอร์...เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุงแหล่งคุณประโยชน์จากธรรมชาติ

 สนใจติดต่อหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางข้าวสังข์หยด” โทร.09-5438-6657, 074-609-618 Facebook: ABI HASU line: @ABIHASU

 

Cr. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 จังหวัดสงขลา