ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือ สสส. ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN)

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือ สสส. ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN)

28 พ.ย. 66 171

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเสวนา “เอาพรือ! ” Health Protect สร้างสรรค์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้โครงการ ป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN)  พร้อมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีเพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย ร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ และศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (สื่อยกกำลังสุข) โดยคุณฮาริส  มาศชาย  และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

     กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานรวมกับภาคี เพื่อออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ พร้อมวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เชื่อมกับปัญหาวิกฤติและ สถานการณ์ในปัจจุบัน  พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ภาคใต้ เพื่อการออกแบบกลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน สสส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1)  ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะทำงานโครงการ ตัวแทนภาคีที่เกี่ยวข้อง

     ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอฉากทัศน์ “เรื่อง..กลุ้ม ๆ ยาสูบบ้านเรา เอาพรือ! ดี”  โดย คุณฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  และช่วงเสวนาเปิดใจคุย เรื่อง “ทำพรือดี..คำถามที่ค้างคาใจ”   โดยมี ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดังนี้
- ประเด็น insight โลกของ GenZ  โดย นายกิตตินันท์ สหวงศ์ตระกูล และ นายอัสลัม อาลีมิง   
- ประเด็น Timeline ใบจาก มวนบุหรี่ บารากู่ สู่บุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ โดย นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต และ อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ
- ประเด็น ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจ GenZ  โดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่ปรึกษาโครงการ

และกิจกรรมช่วงเปิดไอเดียแลกเปลี่ยนสู่ทางออกของปัญหา เพื่อ Kick off การทำงานร่วมกัน  โดยการระดมความคิดเห็นจากเวทีที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย
- คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1) สสส.
- ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
- ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
- และตัวแทนเครือข่ายภาคีในพื้นที่

ส่งท้ายด้วยการเปิดเวทีวงคุยเชิงปฏิบัติการ Think-Talk เพื่อดีไซน์กระบวนการสู่ Action plan ของคณะทำงานร่วมกับภาคี และการนำเสนอแผน Action plan ปักหมุดพื้นที่ทำงานต่อไป