ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา เยี่ยมชมและรับการแนะแนวศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา เยี่ยมชมและรับการแนะแนวศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

1 ธ.ค. 66 99

วันที่ 1 ธันวาคม 2566) งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วยบุคลากรจากคณะและวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับโรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  จำนวน 347 คน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา