ม.ทักษิณ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 16 ของประเทศ และอันดับ 228 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

ม.ทักษิณ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 16 ของประเทศ และอันดับ 228 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

6 ธ.ค. 66 1375

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี 2023 (UI Green Metric World University Ranking 2023) มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการจัดอันดับในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • ได้อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 8 แห่ง (ได้อันดับที่ 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)
  • ได้อันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 55 แห่ง (ขยับขึ้น 2 อันดับจากปีที่ผ่านมา)
  • ได้อันดับที่ 228 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 1,183 แห่ง (ขยับขึ้น 53 อันดับจากปีที่ผ่านมา)

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้คะแนนรวมทั้งหมด 7,635 คะแนน (คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 565 คะแนน)

มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาไปสู่ Green University ที่ยั่งยืน