มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะจากประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะจากประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติ

16 ก.พ. 67 194

มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะจาก The Institute of Visual Information (IVI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และ Faizuddin Centre of Educational Excellence (FCoEE), Perlis  

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) งานวิเทศสัมพันธ์  นำโดย อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็มคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ  Assoc. Prof. Dr. Rabiah Abdul Kadir ผู้อำนวยการ The Institute of Visual Information (IVI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และ Prof. Emeritus Datuk Dr. Kamarudin bin Hussin, Chairman of Faizuddin Centre of Educational Excellence (FCoEE), Perlis พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร  ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ และหารือศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมความร่วมมือต่อไป

  

..................................................

ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์
เรียบเรียง/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#IRO  #TSU   #IVI  #UKM  #FCoEE