คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานวันราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานวันราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7

19 ก.พ. 67 148

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานวันราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 

โดยคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในงานวันราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 (BRICC FESTIVEL 2024) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการแสดงในครั้งนี้สาขาวิชาฯ ได้นำผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นตัวแทนของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 5 ชุดการแสดง ประกอบด้วย

     1) การแสดงชุด ปลากดขี้ลิง
     2) การแสดงชุด ยอยักษ์ปากประ
     3) การแสดงชุด ชั้นร้อยสาย นวัตกรรมร้อยใจชุมชน
     4) การแสดงชุด กีปัสปตานี
     5) การแสดงชุด อีดบูมาร็อก สุขสันต์วันรายอ

...............................................................

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์, BTC TECHOLOGY COMPUTER, อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #FacultyofFineandAppliedArts  #สาขาวิชาศิลปะการแสดง #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  #ศิลปกรรมเพื่อสังคม #TSU #มหาวิทยาลัยทักษิณ