ม.ทักษิณ สานสัมพันธ์เครือข่ายหน่วยงานศาลยุติธรรมจังหวัดสงขลา นำวง TSU Jazz Happiness ร่วมขับกล่อมในงาน ศาลสัมพันธ์ จิบกาแฟ แลเล ครั้งที่ 3

ม.ทักษิณ สานสัมพันธ์เครือข่ายหน่วยงานศาลยุติธรรมจังหวัดสงขลา นำวง TSU Jazz Happiness ร่วมขับกล่อมในงาน ศาลสัมพันธ์ จิบกาแฟ แลเล ครั้งที่ 3

21 ก.พ. 67 168

มหาวิทยาลัยทักษิณ ทักษิณ สานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานศาลยุติธรรมจังหวัดสงขลา นำวง TSU Jazz Happiness ร่วมขับกล่อมในงาน “ศาลสัมพันธ์ จิบกาแฟ แลเล ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะฯ และ คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำวง TSU Jazz Happiness ร่วมบรรเลงในงาน "ศาลสัมพันธ์ จิบกาแฟ แลเล ครั้งที่ 3"  ณ ชายหาดชลาทัศน์  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายอรุณ เรืองเพชร ประธาน   ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ศาลสัมพันธ์ จิบกาแฟ แลเล ครั้งที่ 3" ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ศาลแรงงานภาค 9 และศาลแขวงสงขลา ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

นางชมภู่ ใจเงินสุทธิ์ มากมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เสนอแนะ และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการประสานงานระหว่างหน่วยงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานทางปกครองในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอำนวยความยุติธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2564 - 2568 และนโยบายประธานศาลฎีกา 

 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำวง TSU Jazz Happiness มาร่วมบรรเลงดนตรีในงาน ซึ่งสมาชิกวง ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, อ.รัชกฤต  อัครโชค รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, อ.ดร.วศิน ศรียาภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์, อ.ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสัมพันธ์และกิจการหอเปรมดนตรี , อ.ไกรศิลป์  โสดานิล  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พร้อมทีมนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ร่วมขับร้องและร่วมบรรเลง โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารและรับฟังดนตรีสด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานพร้อมเพรียงและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ยกระดับความสัมพันธ์และประสานเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

………………………….

ข้อมูล/ภาพ :  คณะศิลปกรรมศาสตร์ , เพจ TSU MUSIC , ฟิล์ม เอกพล

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSUMUSIC  #คณะศิลปกรรมศาสตร์  #วง TSUJazzHappiness  #TSUNEWS  #เครือข่ายความร่วมมือ  #ศาลยุติธรรม  #จังหวัดสงขลา