โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  LINK Certified Network Cabling for Engineering  2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร LINK Certified Network Cabling for Engineering 2024

23 ก.พ. 67 165

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2024"

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2024" ให้กับนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่สนใจกับเรื่องสายสัญญาณรวมไปถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก  เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติในด้านระบบโครงข่ายสายสัญญาณเครือข่าย เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ 

    ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

  

................................................................

ภาพ/ข่าว : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSUNEWS  #โครงข่ายสัญญาณ  #เน็ตเวิร์ก  #เครือข่าย  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล