สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พบประชาคม พรื่อมั่งหวางนี้ มาเล่าสู่กันฟัง

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พบประชาคม พรื่อมั่งหวางนี้ มาเล่าสู่กันฟัง

23 ก.พ. 67 333

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการพบประชาคม “พรื่อมั่งหวางนี้ มาเล่าสู่กันฟัง” 

อาจารย์พลัฎฐ์  ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานฯ พบประชาคม ภายใต้โครงการ “สภาคณาจารย์และพนักงานพบประชาคม” แบบลงพื้นที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้ประเด็น “พรื่อมั่งหวางนี้ มาเล่าสู่กันฟัง”  

 

โดยวิทยาเขตสงขลา จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำจากประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ และนำข้อมูลเสนอให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอข้อคิดเห็นข้อแนะนำ ตามลิงค์ด้านล่างนี้    

สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะเสนอประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถส่งแบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำได้ทางลิงค์  : https://forms.gle/gRUBQMgxbLjhkLi18  

และพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MF 1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

..............................

#TSUNEWS  #สภาคณาจารย์และพนักงาน #ประชาคม  #มหาวิทยาลัยทักษิณ